Nalatenschap

Donation

Nalatenschap

U kunt De Nationale Opera benoemen als (mede-)erfgenaam of in uw testament laten vastleggen dat u een bepaald bedrag of onroerend goed nalaat aan De Nationale Opera.

Als algemeen nut beogende instelling (ANBI) is De Nationale Opera vrijgesteld van successierecht. Uw bijdrage komt dus geheel ten goede aan het gezelschap.

Erfstelling

As u de De Nationale Opera als (mede-)erfgenaam benoemt, betekent dit dat u De Nationale Opera samen met uw eventuele overige erfgenamen recht geeft op de gehele nalatenschap. Uw bezit wordt volgens de bepalingen in het testament verdeeld onder de erfgenamen.

Legaat

U kunt De Nationale Opera ook opnemen in uw testament in de vorm van een legaat, waarbij u vastlegt dat De Nationale Opera een bepaald bedrag of onroerend goed (zoals een huis of een waardevol kunstwerk) erft.

Vrijstelling successierecht

Als algemeen nut beogende instelling (ANBI) is De Nationale Opera vrijgesteld van successierecht. Uw bijdrage komt dus geheel ten goede aan het gezelschap.

Waar wordt uw geld aan besteed?

U kunt zelf kiezen waar uw donatie aan ten goede komt.

OperaBreed Uw gift komt ten goede aan het werk van De Nationale Opera, bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van nieuwe opera’s en het contracteren van toptalent.

OperaStagione Uw gift komt ten goede aan een specifieke operaproductie naar keuze.

OperaPerspectief Uw gift komt ten goede aan projecten op het gebied van (jeugd)educatie en publieksparticipatie, naar keuze.

OperaGilde Uw gift komt ten goede aan de ambachtelijke kant van operaproducties, zoals het ontwerpen en vervaardigen van de decors door ons eigen decoratelier.

Ondernemend en van topniveau

Opera is een rijke kunstvorm, opgebouwd uit heel veel componenten: zang en orkestmuziek van topniveau, prachtige decors en bijzonder vormgegeven kostuums. Achter en voor de schermen werken vele specialisten samen om de mooiste opera’s mogelijk te maken.

Doordat aan opera zo veel mensen meewerken, is het een kostbaar genre. Hoewel onze zaalbezetting hoog is (gemiddeld 93%) en onze producties zeer gewaardeerd worden in binnen- en buitenland, heeft de cultuursector als geheel te maken met teruglopende subsidies. Daardoor is De Nationale Opera financieel kwetsbaar. En daarom doen wij een beroep op ú en op het warme hart dat u De Nationale Opera toedraagt.

Fonds op naam

Wilt u een substantieel bedrag schenken aan De Nationale Opera en daaraan een heel persoonlijke invulling geven, dan is het oprichten van een fonds op naam een interessante mogelijkheid. Een fonds als cadeau voor of ter nagedachtenis aan een dierbare behoort ook tot de mogelijkheden.

Meer over fonds op naam

Nalatenschap

Veel mensen hopen dat De Nationale Opera nog lang prachtige producties kan blijven maken en dat opera als kunstvorm nu en in de toekomst wordt doorgegeven aan volgende generaties. Door De Nationale Opera op te nemen in uw testament kunt u dat mede mogelijk maken.

Meer over nalaten

Contact

De Nationale Opera

Roos Bernelot Moens
Afdeling fondsenwerving & relatiebeheer
T 020 551 81 02
E r.bernelotmoens@operaballet.nl

Doneer direct

Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds
rekeningnummer NL20 ABNA 0540179523