Fonds op naam

Donation

Fonds op naam

Wilt u een substantieel bedrag schenken aan De Nationale Opera en daaraan een heel persoonlijke invulling geven, dan is het oprichten van een fonds op naam een interessante mogelijkheid. Een fonds als cadeau voor of ter nagedachtenis aan een dierbare behoort ook tot de mogelijkheden.

Een fonds op naam is als het ware uw eigen goede doel binnen De Nationale Opera. Uw fonds kan ten goede komen aan ons werk in zijn algemeenheid of aan speciale producties die niet zonder extra financiële steun kunnen worden gemaakt. U kunt er ook voor kiezen om onze educatie- en publieksprojecten te ondersteunen of de ambachtelijke kant van operaproducties, zoals de ontwikkeling van decors en kostuums. We informeren u graag nader over de mogelijkheden.

U kunt uw fonds oprichten tijdens uw leven of na overlijden door het fonds in uw testament op te nemen. De Nationale Opera keert het fonds in overleg met u uit aan het door u gekozen doel, ineens of in delen. En u geeft het fonds een naam. Uw fonds levert een belangrijke bijdrage aan wat ú belangrijk vindt bij De Nationale Opera.

Steun ons door een fonds op naam op te richten.

Waar wordt uw geld aan besteed?

U kunt zelf kiezen waar uw donatie aan ten goede komt.

OperaBreed Uw gift komt ten goede aan het werk van De Nationale Opera, bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van nieuwe opera’s en het contracteren van toptalent.

OperaStagione Uw gift komt ten goede aan een specifieke operaproductie naar keuze.

OperaPerspectief Uw gift komt ten goede aan projecten op het gebied van (jeugd)educatie en publieksparticipatie, naar keuze.

OperaGilde Uw gift komt ten goede aan de ambachtelijke kant van operaproducties, zoals het ontwerpen en vervaardigen van de decors door ons eigen decoratelier.

Ondernemend en van topniveau

Opera is een rijke kunstvorm, opgebouwd uit heel veel componenten: zang en orkestmuziek van topniveau, prachtige decors en bijzonder vormgegeven kostuums. Achter en voor de schermen werken vele specialisten samen om de mooiste opera’s mogelijk te maken.

Doordat aan opera zo veel mensen meewerken, is het een kostbaar genre. Hoewel onze zaalbezetting hoog is (gemiddeld 93%) en onze producties zeer gewaardeerd worden in binnen- en buitenland, heeft de cultuursector als geheel te maken met teruglopende subsidies. Daardoor is De Nationale Opera financieel kwetsbaar. En daarom doen wij een beroep op ú en op het warme hart dat u De Nationale Opera toedraagt.

Fonds op naam

Wilt u een substantieel bedrag schenken aan De Nationale Opera en daaraan een heel persoonlijke invulling geven, dan is het oprichten van een fonds op naam een interessante mogelijkheid. Een fonds als cadeau voor of ter nagedachtenis aan een dierbare behoort ook tot de mogelijkheden.

Meer over fonds op naam

Nalatenschap

Veel mensen hopen dat De Nationale Opera nog lang prachtige producties kan blijven maken en dat opera als kunstvorm nu en in de toekomst wordt doorgegeven aan volgende generaties. Door De Nationale Opera op te nemen in uw testament kunt u dat mede mogelijk maken.

Meer over nalaten

Contact

De Nationale Opera

Roos Bernelot Moens
Afdeling fondsenwerving & relatiebeheer
T 020 551 81 02
E r.bernelotmoens@operaballet.nl

Doneer direct

Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds
rekeningnummer NL20 ABNA 0540179523