15 april '19 Lezing: Tannhäuser

Lezing: Tannhäuser

15 april 20:00 uur Voor Vrienden en Geefkringleden Nationale Opera & Ballet

Wat geven opera en ballet ons te denken? 
Welke denkbeelden, verlangens en idealen resoneren in de voorstellingen van Nationale Opera & Ballet? Hoe sluiten de grote opera’s en balletten aan bij actuele (levens-)vragen? En hoe ver rijken hun wortels in de cultuurgeschiedenis?

In het kort
In samenwerking met de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Amsterdam en SPUI25 organiseert Nationale Opera & Ballet een reeks prikkelende lezingen, die los van de voorstellingen bezocht kunnen worden. Gerenommeerde sprekers plaatsen de producties van De Nationale Opera en Het Nationale Ballet in een ruimere cultuurhistorische context én verbinden ze met actuele thema’s en vraagstukken. Na afloop van elke lezing is er ruimte om met elkaar en de spreker door te praten. Het overkoepelende thema van de reeks valt samen met het seizoensthema van De Nationale Opera: identiteit en confrontatie: de angst voor het onbekende.

De lezing wordt gegeven door: Matthijs Engelberts, theaterwetenschapper en Beckett-kenner.

Vrije toegang. Meer informatie en tickets vindt u hier