21 januari '19 Lezing: Porgy and Bess

Lezing: Porgy and Bess

21 januari 20:00 uur Voor Vrienden en Geefkringleden Nationale Opera & Ballet

Wat geven opera en ballet ons te denken? 
Welke denkbeelden, verlangens en idealen resoneren in de voorstellingen van Nationale Opera & Ballet? Hoe sluiten de grote opera’s en balletten aan bij actuele (levens-)vragen? En hoe ver rijken hun wortels in de cultuurgeschiedenis?

In het kort
In samenwerking met de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Amsterdam en SPUI25 organiseert Nationale Opera & Ballet een reeks prikkelende lezingen, die los van de voorstellingen bezocht kunnen worden. Gerenommeerde sprekers plaatsen de producties van De Nationale Opera en Het Nationale Ballet in een ruimere cultuurhistorische context én verbinden ze met actuele thema’s en vraagstukken. Na afloop van elke lezing is er ruimte om met elkaar en de spreker door te praten. Het overkoepelende thema van de reeks valt samen met het seizoensthema van De Nationale Opera: identiteit en confrontatie: de angst voor het onbekende.

Amerika heeft tussen 1850 en 1950 de sterke behoefte gevoeld om ‘nationale klassiekers’ te produceren, in analogie aan de Europese landen: zo zocht men naast de ‘great American novel’ ook naar een nationale Amerikaanse opera. Het is opmerkelijk dat de opera die het dichtst in de buurt komt van zo’n  status niet in de grootse tragische traditie van de grande opéra staat, maar integendeel een ‘folk opera’ is. In Porgy and Bessvervagen de grenzen tussen de opera en de musical; het is een Broadwayproductie gecomponeerd door een Joods-Amerikaanse componist van zowel populaire songs als grote symfonische werken. Muzikaal put de opera uit de volkscultuur van de zwarte onderklasse van de zuidelijke staten:  jazz-achtige genres en stijlregisters (spirituals, ragtime, blues). Hoe kwam het tot zo een productie? En hoe gaan we tegenwoordig om met de etniciteiten die elkaar in deze productie kruisen?

De lezing wordt gegeven door: Joep Leerssen, hoogleraar moderne Europese letterkunde.

Vrije toegang. Informatie over tickets en reserveren volgt medio december op de website.