06 februari '19 Lezing: Juditha Triumphans

Lezing: Juditha Triumphans

06 februari 20:00 uur Voor Vrienden en Geefkringleden Nationale Opera & Ballet

Wat geven opera en ballet ons te denken? 
Welke denkbeelden, verlangens en idealen resoneren in de voorstellingen van Nationale Opera & Ballet? Hoe sluiten de grote opera’s en balletten aan bij actuele (levens-)vragen? En hoe ver rijken hun wortels in de cultuurgeschiedenis?

In het kort
In samenwerking met de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Amsterdam en SPUI25 organiseert Nationale Opera & Ballet een reeks prikkelende lezingen, die los van de voorstellingen bezocht kunnen worden. Gerenommeerde sprekers plaatsen de producties van De Nationale Opera en Het Nationale Ballet in een ruimere cultuurhistorische context én verbinden ze met actuele thema’s en vraagstukken. Na afloop van elke lezing is er ruimte om met elkaar en de spreker door te praten. Het overkoepelende thema van de reeks valt samen met het seizoensthema van De Nationale Opera: identiteit en confrontatie: de angst voor het onbekende.

Juditha Triumphans is een theatrale uitvoering van Verdi’s oratorium over de bijbelse heldin Judith. Hoe werden zij en andere sterke vrouwen door de eeuwen heen verbeeld? En wat zegt die geschiedenis over de hedendaagse mythevorming rondom krachtige of ‘gevaarlijke’ vrouwen?

De lezing wordt gegeven door: Sara Crombach, concertpianiste en gastonderzoeker aan de UvA.

Vrije toegang. Informatie over tickets en reserveren vindt u hier.